ZESTAWY




Kompletna zbroja w stylu angielskim
z okresu bitwy pod Agincourt w 1415 r.






Komplet składa się z następujących elementów:







Zbroja kopijnicza na początek XV wieku w akcji.
Zdjęcia autorstwa https://www.facebook.com/reenactmentartworkstudio/







Komplet składa się z następujących elementów:












Komplet składa się z następujących elementów:











Zbroja na poł. XIV wieku w komplecie (bez hełmu wielkiego).
Zdjęcie autorstwa https://www.facebook.com/verabosfotografie/




Komplet składa się z następujących elementów:









Zbroja wzorowana na nagrobkach niemieckich rycerzy:
Beringera von Berlichingen 1377 oraz Voita von Rieneck 1379




Komplet składa się z następujących elementów:








Komplet składający się z pełnych bigwantów, rękawic klepsydrowych,
kanelowanego napiersnika i przyłbicy, początek XV wieku.









 

 

 

Copyright Piotr Feret